Alternativa tim

Radovi na projektu:

  • dizajn informacija
  • idejno rešenje
  • obrada materijala
  • CSS, HTML, PHP
  • jQuery
  • slideshow baner
  • kontakt forma
  • SEO
  • hosting i mail servis

Alternativa tim d.o.o. - info

Alternativa tim d.o.o. nudi kompletne usluge vezane za poslovanje, od pravnih usluga i sačinjavanja svih vrsta ugovora, do osnivanja firmi, vršenja knjigovodstvenih usluga u skladu sa MRS, sačinjavanja finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI, devizno poslovanje. Vođenje poslovanja vrši se potpuno automatizovano, preko kompletno zaokruženog softverskog paketa. Alternativa tim d.o.o. sarađuje sa pravnim licima - preduzećima koja su u sistemu PDV-a, preduzećima koja nisu u sistemu PDV-a i preduzetnicima.