Prava autora muzike Crne Gore

Radovi na projektu:

  • dizajn informacija
  • projektovanje interfejsa
  • idejno rešenje
  • obrada materijala

Prava autora muzike Crne Gore - info

PAM CG - Prava autora muzike Crne Gore je organizacija koja na teritoriji Crne Gore, a na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima, štiti autorska prava kompozitora, aranžera i tekstopisaca iz čitavog sveta. PAM CG je 09. 06. 2011. godine u Briselu na Generalnoj skupštini CISAC-a (the International Confederation of Societies of Authors and Composers) primljen u punopravno članstvo. Korisnicima muzike i autorima sve informacije, obrasci, kao i reč zakona, a vezano za zaštitu prava autora muzike dostupni su na PAM CG prezentaciji.