Baza autora muzike - Web aplikacija

Web aplikacija baza autora muzike predstavlja softversko rešenje za evidentiranje i pretragu autora čija muzička prava štiti PAM CG - Prava autora muzike Crne Gore. Aplikacija omogućava pretragu posebno autora, dela i izdavača sa osnovnim podacima o svakom delu: izvođač, autor teksta, kompozitor, aranžman, godina izdanja i vreme trajanja.

Baza autora muzike se neprestano dopunjava novim podacima o autorima i novim delima.

Radovi na projektu:

  • definisanje funkcionalnosti
  • idejno rešenje
  • projektovanje MySQL baze
  • CSS3, HTML5, PHP
  • JavaScript, jQuery, Ajax
  • obuka i podrška korisnicima

Baza autora muzike - info

Web aplikacija baza autora muzike napravljena je za potrebe organizacije PAM CG - Prava autora muzike Crne Gore koja se bavi zaštitom prava kreatora muzike. PAM CG aktivno je posvećen očuvanju i zaštiti muzičke baštine Crne Gore, radi na afirmaciji novih autora, bavi se izdavaštvom i svojim delovanjem utiče na razvoj pogodnije klime za muzičko stvaralaštvo. Prava umnožavanja dela, izvođenja, predstavljanja, emitovanja samo su neka od muzičkih prava koja štiti PAM CG.