Školska golf liga - Web aplikacija

Web aplikacija Školska golf liga predstavlja softversko rešenje za kompletno praćenje, unos, rangiranje i arhiviranje podataka vezanih za golf ligu koja se 2013. godine prvi put održava u Beogradu.

Aplikacija korisnicima omogućava otvaranje nove i ahiviranje završene lige, formiranje timova i učesnika unutar timova, kao i slobodno formiranje igara koje će biti zastupljene na turnirima lige.

Softverska obrada rezultata omogućava pregled ukupnih rezultata, rangiranje timova i učesnika po broju osvojenih poena, kao i pregled pojedinačnih rezultata svakog učesnika, uz istoriju njegovog učestvovanja u golf ligama. Pored propozicija, koje su prateći dokument svake lige, za učesnika i tim moguće je uneti osnovne podatke sa slikom.

Svi uneti rezultati i podaci odmah su vidljivi online, čime je omogućeno da u toku samog turnira posetioci prezentacije online prate tok igre.

Radovi na projektu:

  • definisanje funkcionalnosti
  • idejno rešenje
  • projektovanje MySQL baze
  • PHP
  • CSS3, HTML5
  • JavaScript, jQuery, Ajax
  • obuka i podrška korisnicima
  • dodaci za društvene mreže

Školska golf liga - info

Školska golf liga održava se u Beogradu, u organizaciji Golf asocijacije Srbije i posvećena je novim mladim golferima, a budućim velikanima golfa, od kojih će uspešni ispisati istoriju ovog sporta u Srbiji. Golf asocijacija Srbije posebno se posvećuje promociji ovog novog olimpijskog sporta među najmlađima, upoznajući ih sa lepotama sporta koji je sve popularniji i kod nas. Školska golf liga je jedan u nizu projekata kojim se golf kao sport približava deci.